Ayurveda

Introductie Ayurveda

De oudste wetenschap van het leven.

Ayurveda is een holistisch geneeswijze die ongeveer 5000 jaar geleden in India is ontstaan. Het woord ayurveda is een combinatie van twee woorden uit het Sanskriet: ayur (leven of levensduur) en veda (kennis of wijsheid). Ayurveda beschrijft dan ook ‘de wetenschap van het leven’.

Ayurveda gaat uit van de vijf elementen leer: “de bouwstenen van de natuur”

De vijf elementen vormen een van de belangrijkste concepten van de ayurvedische wetenschap. Deze vijf elementen zijnruimte (akasha); lucht (vayu); vuur (tejas); water (jala) en aarde (phrthivi). Deze vijf elementen bestaan in alle materie zowel organische als anorganische.
De mens wordt gezien als een schepping van het kosmisch bewustzijn en wordt beschouwd als een microkosmos van de macrokosmos die het universum is. Wat in de kosmos aanwezig is, is ook in mensen aanwezig. De mens is een miniatuur van de natuur.

Onze psychische neigingen en ook onze vijf zintuigen en de verschillende aspecten van de werking van ons lichaam, houden allemaal rechtstreeks verband met de vijf elementen.

Volgens ayurveda openbaren de vijf elementen zich opeenvolgend te beginnen met ruimte, vanuit het zuivere verenigde ongeopenbaarde kosmisch bewustzijn (purusha), dat de bron van alles is. De vijf elementen zijn volgens de westerse wetenschap nauwelijks meetbaar, wel kennen we ze door hun eigenschappen.

Reacties zijn gesloten.